Κρ?μα χερι?ν με ενυδατικ? συστατικ?. Περι?χει ?λαιο κ?ναβη?, οργανικ? ελαι?λαδο, λ?δι αργκαν, βο?τυρο καριτ?. ?χει βελο?δινη υφ? και απορροφ?ται ευχ?ριστα. Αναζωογονε?, προστατε?ει και φροντ?ζει για την ενυδ?τωση τη? επιδερμιδα? των χερι?ν. Βοηθ? την ?μυν? τη? εν?ντια στα σημαδια του χρ?νου. Αφ?νει στα χ?ρια βελο?δινη απαλ?τητα. Χρ?ση Εξωτερικ?. Δερματολογικ? Ελεγμ?νo.

Περι?χει : 100ml