Κρ?μα προσ?που 24ωρη? φροντ?δα?, πλο?σια σε φυσικ? ενυδατικ? και αντιοξειδωτικ? συστατικ?. Περι?χει ελαι?λαδο, ρ?δι, σαλικ?ρνια, πλανκτ?ν, υαλουρονικ? οξ?, Oat Silk, Αλ?η. Απορρoφ?ται απ? την επιδερμ?δα για να την ενυδατ?σει και να λει?νει τι? ρυτ?δε?, διατηρ?ντα? την υγει? τη? εμφ?νιση. Αποτελε? ?να θεικ? ?γγιγμα που προσφ?ρει λ?μψη και βελο?δινη απαλ?τητα σε ?λη τη δι?ρκεια τη? ημ?ρα?. Απλ?στε σε καθαρ? δ?ρμα στο πρ?σωπο και το λαιμ?. Αποφ?γεται την περιοχ? των ματι?ν. Περι?χει : 50ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΗΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 96%. Κρ?μα προσ?που 24ωρη? φροντ?δα?, πλο?σια σε φυσικ? ενυδατικ? και αντιοξειδωτικ? συστατικ?. Περι?χει ελαι?λαδο, ρ?δι, σαλικ?ρνια, πλανκτ?ν, υαλουρονικ? οξ?, Oat Silk, Αλ?η. Απορρoφ?ται απ? την επιδερμ?δα για να την ενυδατ?σει και να λει?νει τι? ρυτ?δε?, διατηρ?ντα? την υγει? τη? εμφ?νιση. Αποτελε? ?να θεικ? ?γγιγμα που προσφ?ρει λ?μψη και βελο?δινη απαλ?τητα σε ?λη τη δι?ρκεια τη? ημ?ρα?. Απλ?στε σε καθαρ? δ?ρμα στο πρ?σωπο και το λαιμ?. Αποφ?γεται την περιοχ? των ματι?ν.
Σε καθαρ? επιδερμ?δα απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα κρ?μα?, καλ?πτοντα? ?λο το πρ?σωπο και το λαιμ?.
ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : Allantoine, Glycerine, Vitamin E, Shea butter, Olive Oil, Pomegranate Oil, Hydrasalinol, EPS Seafill, Trehalose, Panthenol, Hyaluronic Acid, Aloe Vera, Oat Silk

?