Κρ?μα για την ευα?σθητη περιοχ? των ματι?ν. Η σ?νθεσ? τη? απ? οργανικ? Ελαι?λαδο οργανικ?? καλλι?ργεια? και ενεργ? οργανικ? Αλ?η ενυδατ?νει σε β?θο?, μει?νει τι? ρυτ?δε? και αναζωογονε? την επιδερμ?δα προσδ?δοντ?? τη? λ?μψη και ζωντ?νια. Περι?χει : 15ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΗΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 89%. Λεια?νει τι? λεπτ?? γραμμ?? και βοηθ? στη διατ?ρηση τη? ελαστικ?τητα? τη? ευα?σθητη? περιοχ?? των ματι?ν.
Απλ?στε μικρ? ποσ?τητα κρ?μα?, ταμπον?ροντα? ελαφρ?, στην περιοχ? των ματι?ν.?
ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : Aloe (organic) , Olive Oil (organic), Silybum Marianum Fruit Extract (Εκχ?λισμα απ? γαιδουρ?γκαθο) ?& carnosine , Argan