Κρ?μα προσ?που πλο?σια σε φυσικο?? αντιγηραντικο?? παρ?γοντε?. Περι?χει ελαι?λαδο, βιταμ?νη Ε, υαλουρονικ? οξ?, πανθεν?λη, menyanthes , αλ?η. Παρ?χει στην επιδερμ?δα τα απαρα?τητα συστατικ? που θα τη θρ?ψουν και θα τη βοηθ?σουν να διατηρ?σει το σφριγηλ? τη? περ?γραμμα. Η επιδερμ?δα αναζωογονε?ται, τον?νεται και αποκτ? μια ομαλ? ακτινοβ?λα ?ψη. Απλ?στε σε καθαρ? δ?ρμα στο πρ?σωπο και το λαιμ?. Αποφ?γεται την περιοχ? των ματι?ν. Περι?χει : 50ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΗΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 95%. Κρ?μα προσ?που πλο?σια σε φυσικο?? αντιγηραντικο?? παρ?γοντε?. Περι?χει ελαι?λαδο, βιταμ?νη Ε, υαλουρονικ? οξ?, πανθεν?λη, menyanthes , αλ?η. Παρ?χει στην επιδερμ?δα τα απαρα?τητα συστατικ? που θα τη θρ?ψουν και θα τη βοηθ?σουν να διατηρ?σει το σφριγηλ? τη? περ?γραμμα. Η επιδερμ?δα αναζωογονε?ται, τον?νεται και αποκτ? μια ομαλ? ακτινοβ?λα ?ψη. Απλ?στε σε καθαρ? δ?ρμα στο πρ?σωπο και το λαιμ?. Αποφ?γεται την περιοχ? των ματι?ν.
Σε καθαρ? επιδερμ?δα απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα κρ?μα?, καλ?πτοντα? ?λο το πρ?σωπο και το λαιμ?.
ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : Glycerine, Allantoine, Olive Oil, Vitamin E, Hyaluronic Acid, Panthenol, Hydrofiltrate Menyanthes G, Aloe Vera

?