Γαλ?κτωμα καθαρισμο? 3 σε 1 εμπλουτισμ?νο με Ελαι?λαδο οργανικ?? καλλι?ργεια? και ενεργ? οργανικ? Αλ?η. Καθαρ?ζει, τον?νει και ενυδατ?νει την επιδερμ?δα του προσ?που, αφ?νοντα? την λε?α και απαλ?. Περι?χει : 200ml

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΗΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 95%. Καθαρ?ζει απαλ? χωρ?? να ερεθ?ζει.

Απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα γαλακτ?ματο? σε προσωπο και λαιμ? με απαλ?? κυκλικ?? κιν?σει?. Αφαιρ?στε απαλ? με βαμβ?κι. Το πρ?σωπ? σα? ε?ναι ?τοιμο να δεχτε? την περιπο?ηση τη? κρ?μα? προσ?που.

?

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : Trehalose, Panthenol, Aloe (organic) , Olive Oil (organic), Avena Strigosa (Βρ?μη) (ενυδ?τωση)

 

?