Μ?σκα προσ?που για καθαρισμ?, τ?νωση και αναζωογ?νηση τη? επιδερμ?δα?. Καθ?? ?ξεφλουδ?ζεται? η μ?σκα, απομακρ?νει του? ρ?που? και τα υπολε?μματα. Καθαρ?ζει αποτελεσματικ? και προετοιμ?ζει την επιδερμ?δα να δεχτε? τη φροντ?δα των ?λλων προ??ντων περιπο?ηση?. ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα σε ?λο το πρ?σωπο, δημιουργ?ντα? ?να ομοι?μορφο φιλμ, αποφε?γοντα? την περιοχ? των ματι?ν. Αφ?νετε να στεγν?σει και κατ?πιν αφαιρε?τε τη μεμβρ?νη που ?χει δημιουργηθε?. Περι?χει : 75ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΧΡΗΣΗΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 86%. Μ?σκα προσ?που για καθαρισμ?, τ?νωση και αναζωογ?νηση τη? επιδερμ?δα?. Καθ?? ?ξεφλουδ?ζεται? η μ?σκα, απομακρ?νει του? ρ?που? και τα υπολε?μματα. Καθαρ?ζει αποτελεσματικ? και προετοιμ?ζει την επιδερμ?δα να δεχτε? τη φροντ?δα των ?λλων προ??ντων περιπο?ηση?. ΧΡΗΣΗ: Απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα σε ?λο το πρ?σωπο, δημιουργ?ντα? ?να ομοι?μορφο φιλμ, αποφε?γοντα? την περιοχ? των ματι?ν. Αφ?νετε να στεγν?σει και κατ?πιν αφαιρε?τε τη μεμβρ?νη που ?χει δημιουργηθε?.
Απλ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα σε ?λο το πρ?σωπο, δημιουργ?ντα? ?να ομοι?μορφο φιλμ, αποφε?γοντα? την περιοχ? των ματι?ν. Αφ?νετε να στεγν?σει και κατ?πιν αφαιρε?τε τη μεμβρ?νη που ?χει δημιουργηθε?.
ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : Glycerine, Allantoine, Honey extract, Panthenol, White Tea, Aloe Vera, Olive Oil

?