Δροσιστικ? τζελ για μετ? τον ?λιο. Εμπλουτισμ?νο με αλ?η, ελαι?λαδο και πανθεν?λη. Περιποιε?ται την ταλαιπωρημ?νη απ? την ?λιο επιδερμ?δα. Χαρ?ζει α?σθηση ?μεση? δροσι??. Μην εισπν?ετε το προ??ν.

Περι?χει : 200ml