Ενυδατικ? γαλ?κτωμα φροντ?δα? για μετ? τον ?λιο. Εμπλουτισμ?νο με Πανθεν?λη, αλ?η, μ?ταλλα & ιχνοστοιχε?α, αργκαν, ελαι?λαδο, βουτυρο καριτ? (shea butter). Βοηθ? στη διατ?ρηση και παρ?ταση εν?? ομοι?μορφου μαυρ?σματο?. Χαρ?ζει μοναδικ? α?σθηση ενυδ?τωση?, απαλ?τητα? και δροσι??. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 200ml