Αντηλιακ? γαλ?κτωμα με εκχ?λισμα καρ?του για γρ?γορο, ?μορφο, τροπικ? μα?ρισμα. Προστατε?ει απ? την UVA και UVB ακτινοβολ?α. Με αλ?η, ?λαιο ?ργκαν και ελαι?λαδο. Χαρ?ζει μεταξ?νια α?σθηση επιδερμ?δα?. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν. Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Ανανε?νετε συχν?, ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 120ml