Αντηλιακ? γαλ?κτωμα με εκχ?λισμα καρ?του για γρ?γορο, ?μορφο, ?ντονο μα?ρισμα. Τα φ?λτρα UVA / UVB προσφ?ρουν προστασ?α απ? την ηλιακ? ακτινοβολ?α. Με αλ?η, ?λαιο ?ργκαν και ελαι?λαδο. Χαρ?ζει ευχ?ριστη, απαλ?, βελο?δινη α?σθηση. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. – Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν. ??Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 160ml