Αντηλιακ? γαλ?κτωμα με εκχ?λισμα καρ?του για γρ?γορο και ?μορφο μα?ρισμα. Τα φ?λτρα UVA / UVB προσφ?ρουν προστασ?α απ? την ηλιακ? ακτινοβολ?α. Με αλ?η, ?λαιο ?ργκαν και ελαι?λαδο. Χαρ?ζει ευχ?ριστη, απαλ?, βελο?δινη α?σθηση. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. – Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν. ??Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα.Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 160ml