Αντηλιακ? γαλ?κτωμα με εκχ?λισμα καρ?του για ?μορφο ασφαλ?? μα?ρισμα. Τα φ?λτρα UVA / UVB παρ?χουν υψηλ? προστασ?α απ? την ηλιακ? ακτινοβολ?α. Με αλ?η, ?λαιο ?ργκαν και ελαι?λαδο. Χαρ?ζει ευχ?ριστη μεταξ?νια α?σθηση . WATER RESISTANT. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ.. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια- Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν.?Εφαρμ?στε ιακνολοιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει :160ml