Αντηλιακ? γαλ?κτωμα με εκχ?λισμα καρ?του υψηλ?? προστασ?α? απ? την UVA / UVB ακτινοβολ?α. Με αλ?η, ?λαιο ?ργκαν και ελαι?λαδο. Χαρ?ζει μεταξ?νια α?σθηση απαλ?τητα? και ασφαλ?? μα?ρισμα. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια – Μην ψεκ?ζετε απευθε?α? στο πρ?σωπο – Μην εισπν?ετε το προ??ν. ?Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 160ml