Αντηλιακ? γαλ?κτωμα με εκχ?λισμα καρ?του για γρ?γορο, ?μορφο μα?ρισμα.Τα φ?λτρα UVA / UVB που περι?χει προστατε?ουν απ? την ηλιακ? ακτινοβολ?α. Με αλ?η, ?λαιο ?ργκαν και ελαι?λαδο. Χαρ?ζει μεταξ?νια α?σθηση και φυσικ? μα?ρισμα που διαρκε?. Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. ?Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 200ml