Αντηλιακ? γαλ?κτωμα με εκχ?λισμα καρ?του για ?μορφο και ασφαλ?? μα?ρισμα. Τα φ?λτρα UVA / UVB παρ?χουν υψηλ? προστασ?α απ? την ηλιακ? ακτινοβολ?α. Με αλ?η, ?λαιο ?ργκαν και ελαι?λαδο. Χαρ?ζει μεταξ?νια απαλ? α?σθηση . Αποφ?γετε την επαφ? με τα μ?τια. WATER RESISTANT. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ. ??Εφαρμ?στε ικανοποιητικ? ποσ?τητα πριν απ? την ?κθεση στον ?λιο. Φροντ?στε για τη συχν? αναν?ωσ? του ειδικ? μετ? το κολ?μπι, την εφ?δρωση και το σκο?πισμα. Εξωτερικ? Χρ?ση.

Περι?χει : 200ml